Handelsbetingelser

§1 Følgende vilkår og betingelser gælder altid, når du handler hos Clevertec (herefter kaldet virksomheden) og udgør sammen med ordrebekræftelsen det samlede aftalegrundlag for dit køb.

Vær opmærksom på, at afgivelse af en bestilling ikke er en juridisk bindende aftale. Der er først indgået en bindende aftale mellem dig og virksomheden når du har modtaget en ordrebekræftelse. Dette betyder, at virksomheden har mulighed for at annullere din bestilling som følge af prisfejl, trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt, force majeure, hvis varen ikke er på lager og lignende situation.
Force majeure foreligger, når korrekt opfyldelse af aftalevilkårene er umulig, og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder, som virksomheden ikke kunne afbøde og ikke burde have forudset f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockouts- og pandemi.

§2 Når du har afgivet en bestilling via webshoppen, vil virksomhedens system sende dig en e-mail, hvoraf det fremgår, hvilke varer du har bestilt. Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af din bestilling. Kvitteringen er ikke en ordrebekræftelse. Du vil hurtigst muligt modtage en ordrebekræftelse fra virksomheden, hvis din bestilling kan accepteres. Du bør læse ordrebekræftelsen nøje igennem og tjekke, at den stemmer overens med bestillingen. Hvis den ikke stemmer overens med din bestilling, f.eks. fordi virksomheden kun kan levere én af to bestilte varer, så vil du have mulighed for at annullere ordren med en kort frist. Først når du har modtaget en ordrebekræftelse, er der indgået en juridisk bindende aftale mellem dig og virksomheden.

§3 Alle priser er i danske kroner og inkl. moms medmindre andet er anført. Alle udgifter i relation til varen, herunder til porto, fragt, emballage mv., samt en samlet pris vil fremgå ved bestilling og af ordrebekræftelsen. Leveringsomkostninger vil variere afhængig af, hvilken vare og leveringsform du har valgt, se §4 for flere detaljer. Beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes.

§4 Forsendelsens pris beregnes efter følgende regler:
Alle varmepumper: Fri fragt
Alle drikkevandskølere: 336 kr.
Boneco, filtre og reservedele efter vægt (0-2 kg = 56 kr., 2,1-15 kg. = 87 kr., 87,1-35 kg. = 137 kr.)

§5 Forventet leveringstidspunkt vil fremgå i forbindelse med din bestilling og på ordrebekræftelsen. Dog bestræber vi os på at sende inden for 48 timer (Weekenddag og helligdage tæller ikke med) ved alle bestillinger inden kl. 12. Bemærk at drikkevandskølere og varmepumper sendes med DSV, hvor mindre pakker sendes med Postnord. Forsendelsestiden afhænger af disse leverandører.

Vi forbeholder os retten til at afbryde en levering, hvis der ikke er en myndig til stede på leveringstidspunktet. Kun en myndig person kan lovligt kvittere for at modtage produkterne. Hvis leveringen af din vare er forsinket, får du besked, så snart virksomheden bliver opmærksom på forsinkelsen. Du får samtidig besked om, hvornår du kan forvente, at din vare vil blive leveret. Er du ikke til rådighed på leveringsadressen på aftalt leveringstidspunkt, vil du blive opkrævet ny fragt for genlevering.

§6  Ved køb af montering skal du især være opmærksom på, at du som kunde er ansvarlig for at installationsstedet opfylder gældende lovgivning og er funktionsdygtigt på leveringstidspunktet. Vær i øvrigt opmærksom på at kun en myndig kan tage stilling ved spørgsmål til placering og spørgsmål/udfordringer ved vand- eller strømtilførsel, hvorfor der altid skal være en myndig til stede ved monteringsopgaver. Følgende lovlige installationer skal være til stede før vi kan montere:

  • HFI-relæ eller en lovlig jordforbindelse
  • Let tilgængelig og fuld funktionsdygtig vandhane med kontra-ventil og udvendig gevindstørrelse 1/2″ eller 3/4″ svarende til 19 eller 24 mm (gælder drikkevandskølere)

Lever installationsstedet ikke op til kravene, bedes du kontakte en elektriker og/eller VVS-montør for at udbedre forholdene før virksomheden leverer varen hos dig. Virksomheden har ikke autorisation til at udføre VVS- eller el-arbejde. Virksomhedens montører har til enhver tid ret til at afbryde arbejdet med en montering, hvis det vurderes kundens installationer ikke lever op til kravene eller hvis det betragtes som farligt/uforsvarligt at fortsætte arbejdet. I dette tilfælde bortfalder aftalen om montering. Genbesøg af virksomhedens montører, efter autoriseret udbedring af forholdene, vil påføre kunden omkostninger til et nyt besøg (fra 499,-) i tillæg til monteringens pris. Der afregnes særskilt for materialer til brug for el-/vandtilslutning. Afregning af disse påføres automatisk din faktura.

§7 Fortrydelsesretten giver dig ret til at fortryde købet uden angivelse af årsag. For at udnytte fortrydelsesretten skal du senest 14 dage efter modtagelse af varen give virksomheden meddelelse herom via e-mail på info@clevertec.dk. Du skal herefter returnere varen uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dato, hvor du har meddelt, at du vil udnytte din fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du blot returnerer eller afsender varen inden udløbet af de 14 dage. Alle varer kan også returneres i vores butik i Frederikssund ved personlig indlevering i hele butikkens åbningstid under hensyntagen til overholdelse af ovenstående frist for rettidig returnering i forbindelse med fortrydelsesretten. Ved fortrydelse af køb vil virksomheden refundere det beløb, som du har betalt for varen, herunder også leveringsomkostninger. Beløbet skal refunderes uden unødig forsinkelse til dig og senest 14 dage fra den dato, hvor virksomheden har modtaget din meddelelse om at udnytte fortrydelsesretten. Virksomhedenkan dog tilbageholde beløbet, indtil varen er modtaget retur, eller du har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret, alt efter hvilket tidspunkt, der er tidligst.

Købelovens mangel-regler kan finde anvendelse. Det betyder bl.a., at du som forbruger har 2 års reklamationsret fra modtagelse af varen efter købeloven. Derfor beder vi dig hurtigst muligt tjekke, om den svarer til ordrebekræftelsen, om varen er blevet beskadiget under transporten og om der er fejl ved varen. Hvis der foreligger en mangel, skal du reklamere herfor. Reklamationen skal ske inden for rimelig tid efter, at du har opdaget manglen. Hvis du reklamerer inden for 2 måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamation altid være rettidig. Du skal aftale med virksomheden hvordan varen sendes tilbage og om udgifterne herfor vil blive refunderet. Du skal selv afholde udgifterne for returnering af varen og du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering til dig og indtil den er returneret til virksomheden.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering end, hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug. Hvis varen er prøvet, udover hvad der er beskrevet her, betragtes den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

§8 Virksomheden tilbyder serviceaftale til særlige produktgrupper. Detaljer for din serviceaftale vil fremgå af den underskrevne aftale, ligesom prisen fremgår. Som kunde skal du altid være til stede når vores tekniker kommer for at udføre service så der er adgang til alle dele af anlægget som skal serviceres. Derfor notificeres du per e-mail eller telefonisk forud for et servicebesøg. Bemærk at virksomheden forbeholder sig retten til at opkræve et gebyr på 500 kr. ved gentagne udeblivelse fra et Serviceeftersyn.

§9 Har du brug for at komme i kontakt med os kan det ske på info@clevertec.dk og vi vil som udgangspunkt besvare din henvendelse inden for 2 arbejdsdage.

§10 Virksomheden forbeholder sig retten til at sende alle kunder en email med henvisning til at give virksomheden en Trustpilot-anmeldelse. Der gøres opmærksom på at der ikke er tale om salg af dine oplysninger og det er virksomheden selv som administrerer disse emails manuelt.

 

Du kan trygt stole på os

Pkt. 1 Uanset om Clevertec (herefter nævnt som virksomheden) behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller på baggrund af dit samtykke, vil virksomheden altid søge at behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant. Virksomheden sælger ikke data til 3. part. Det gælder al databehandling som ikke er offentligt tilgængeligt og som er indsamlet og/eller håndteret af virksomhedens medarbejdere.

Pkt. 2 Virksomheden behandler som udgangs alle data elektronisk efter indsamlingen men opbevarer din originalt underskrevet købsaftaler eller serviceaftaler, der hvor der findes sådan en. Sådanne originaler er naturligvis opbevaret forsvarligt i et aflåst skab.
Opretholdelse og behandling af data skal foregå proportionalt, hvilket betyder, at der skal være et reelt og retligt formål med behandlingen. Virksomheden vurderer løbende, om der er et reelt behov og retligt grundlag til at behandle de pågældende data.

Pkt. 3 Ved bestemte produktgrupper (f.eks. varmepumper og drikkevandskølere) oprettes kunderne i et CRM-system, et system virksomheden har sikret lever op til sit ansvar som databehandler. Alle privatkunder oprettes med navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Dertil kommer relevante oplysninger til brug for teknikerens arbejde på adressen. Det kan f.eks. være nyttig information om tidligere komplikationer for din varmepumpe.
Virksomheder oprettes med virksomhedsnavn, adresse, telefonnummer, e-mail samt navn på kontaktperson og relevante information for at kontakte denne. Dertil kommer CVR og eventuelt EAN nr. og operative noter til brug for vedligehold af relation og samarbejde.
Formålet med alle indsamlede data samt opretholdelse heraf er at sikre den bedst mulig servicering af virksomhedens kunder samt overholdelse af indgåede aftaler. Lever data ikke op til dette formål slettes de straks.

Pkt. 4 Er der fejl i dine oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne. Har du ønsker om ændring eller udlevering af dine oplysninger, er du velkommen til at skrive til info@clevertec.dk.

Pkt. 5 Ved ophør af et samarbejde foretages en individuel vurdering af hvorvidt der er et formål og hermed grundlag for at opretholde persondata. For det tilfælde at det ikke tjener noget formål at gemme data foretages omgående sletning. Sletning medfører, at alle data omfattet af persondataforordning slettes.

Pkt. 6 Alle serviceaftaler kan opsiges ved skriftlig henvendelse til info@clevertec.dk og nyhedsbreve opsiges ved at følge vejledning i nyhedsbrevet.

Pkt. 7 Ønskes der oplyst hvilke persondata vi opbevarer, skal det ske til info@clevertec.dk, alle henvendelser vil blive besvaret via e-mail. Ønske om sletning medfører omgående sletning af data, medmindre der er formål og retligt grundlag til opretholdelse – når dette er tilfældet, orienteres rekvirenten.    

Pkt. 8 Skulle der mod forventning opstå brud på datasikkerheden vil der øjeblikkeligt blive taget forholdsregler således at skaden begrænses og gentagelse forhindres. Hvilke tiltag der i givet fald er nødvendige, vil virksomheden vurdere afhængig af omfanget af hændelsen. Omfang og alvor af hændelsen afgør om der skal foretages indberetning til Datastyrelsen. De personer der omfattes, orienteres om hændelsen via e-mail.

Pkt. 9 Som et led i virksomhedens databehandling søger vi at sikre alle personfølsomme data mod tyveri, offentliggørelse eller anden kompromittering. Derfor er alt udstyr beskyttet med kode, det samme gælder virksomhedens netværk. Åbning af e-mails, filer, billeder, beskeder med mistænkeligt udseende eller ukendt oprindelse er ikke tilladt på virksomhedens enheder eller ved brug af netværket. Alle enheder vil til hver en tid være opdateret for at opnå den bedst mulige sikkerhed.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.